Feb 19, 2020   12:22 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use IT in rehabilitation centers
Written by (author): Ing. Pavol Panek
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie IT v rehabilitačných centrách
Summary:SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav informatiky a matematiky Študijný program: APLIKOVANÁ INFORMATIKA Autor: Pavol Panek Názov bakalárskej práce: VYUŽITIE IT V REHABILITAČNÝCH CENTRÁCH Vedúci bakalárskej práce: Ing. Fedor Lehocki Rok odovzdania: máj 2011 Hlavným cieľom našej bakalárskej práce je v spolupráci s odborníkmi z FTVŠ UK, navrhnúť a implementovať časť informačného systému, zameraného najmä na monitorovanie pohybových a reakčných schopností, u športovcov, pacientov v procese rehabilitácie alebo u starších ľudí. Systém bude uchovávať v centrálnej databáze rôzne namerané testy jednotlivých osôb, vykonávané na rôznych meracích prístrojoch. Ide napr. o testy statickej a dynamickej rovnováhy, test agility, rýchlosti reakcie, atď., ktoré budú v tejto databáze aj vyhodnocované. Naším cieľom práce je spracovať výstupné dáta z jednotlivých zariadení do formátu XML, tak aby bolo možné tieto dáta pomocou grafického rozhrania uploadovať na server a následne ukladať do databázy. K dosiahnutiu tohto cieľa bolo potrebné pochopiť, ako sa jednotlivé testy vyhodnocujú, ktoré parametre sú najdôležitejšie pre daný typ testu a pod. S odbornou pomocou sa nám toto podarilo zvládnuť. Výsledkom našej bakalárskej práce je webová aplikácia, ktorá okrem spracovania nameraných dát do vhodnej formy, ponúka dostatočné informácie k vykonaniu každého typu testu. Význam tejto práce spočíva v uľahčení práce kolegom z FTVŠ, pri uchovávaní a vyhodnocovaní jednotlivých testov, určených pre športovcov a pacientov. Kľúčové slová: web servisy, meracie zariadenia, XML, webová aplikácia
Key words:web servisy, XML, meracie zariadenia, webová aplikácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited