Feb 19, 2020   11:59 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:MinorityEDR
Written by (author): Ing. Jaroslav Varga
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:MUDr. Andrej Thurzo, MPH, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:MinorityEDR - elektronický zubný záznam (EDR) v ortodoncii a jeho ovládanie gestami
Summary:Práca skúma možnosť využitia senzoru Microsoft Kinect pre bezkontaktné ovládanie softvéru, najmä redakčného systému vo forme web aplikácie, v ortodontickej ambulancii pomocou vykonávania pohybových gest. Hlavnými výhodami sú hygiena a rýchlosť práce so softvérom. Ku zlepšeniu hygieny dochádza vďaka strate nutnosti kontaktu s klávesnicou, alebo dotykovým displejom. Rýchlosť práce je zvýšená čiastočne aj výhodou bezkontaktnosti tejto technológie, lekár si nemusí vymieňať rukavice alebo opätovne sterilizovať ruky, a zároveň schopnosťou aplikácie vykonávať užívateľom definované makrá. Samotné vyvolanie makra alebo inej z funkcií aplikácie je podmienené vykonanie určitého gesta užívateľom. Návrh detekcie gest musí zohľadňovať podmienky v ambulancii a možnosti pohybu a snímania tela užívateľa (lekára) senzorom Kinect. Výsledkom práce je aplikácia určená pre platformu Microsoft Windows (Windows 7 a novšie), ktorá umožňuje navigovanie v redakčnom systéme, spĺňajúcom určité, relatívne bežné, požiadavky, pomocou vyvolávania klávesových skratiek adresovaných prehliadaču a vkladaniu webovej adresy.
Key words:Kinect, CMS, EDR

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited