28. 1. 2020  1:02 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj mobilných aplikácií pre vybrané medicínske domény
Autor: Bc. Daniel Turan
Pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj mobilných aplikácií pre vybrané medicínske domény
Abstrakt:Windows Phone 7 je najmladší mobilný operačný systém, ktorý má nahradiť Windows Mobile a Symbian. V práci stručne popisujem jeho hlavné vlastnosti z podľadu vývojára. Hlavnými obmedzeniami v súčasnosti je absencia API na prácu s bluetooth, usb portom a web socketmi. V práci sa zaoberám možnosťou pripojiť externé senzory biosnálov k mobilným zariadeniam s operačným systémom Windows Phone 7 pomocou audio jack portu. Vytvoril som vzorovú aplikáciu pre Windows Phone v prostredí Silverlight, ktorá dokáže zmerať a analyzovať analógový signál z audio portu. V práci sa nezaoberám samotnými senzormi. Ich výstup som simuloval pomocou osciloskopu. Implementácia algoritmov na spracovanie jednotlivých biosignálov je nad rámec tejto práce. Namiesto toho som sa snažil navrhnúť API, ktoré by bolo základom týchto algoritmov a pomocou neho bola aplikácia rozšíriteľná o moduly na analýzu signálov, ktoré môžu napísať tretie strany.
Kľúčové slová:Windows Phone, biosignál, ECG senzor, PCM

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene