17. 11. 2019  9:04 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Workflow systémy na podporu business procesov
Autor: Ing. Andrej Široký
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Mgr. Zuzana Ševčíková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Workflow systémy na podporu business procesov
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou workflow systému a jeho implementácie v praxi. Pre tento účel som si vybral reálny business proces kolobehu reklamácie v doručovacej spoločnosti. Mojou úlohou bolo naštudovať a zdokumentovať kolobeh reklamácie a namodelovať daný proces v modelovacom nástroji. Potom nasledovala analýza nedostatkov procesu a návrhy na ich riešenie. To vyústilo do nového modelu efektívnejšieho business procesu. Tým som vytvoril optimalizované riešenie workflow systému. Modelovacie nástroje business procesov neponúkajú možnosť podrobnejšej analýzy vytvoreného modelu, ako je vyšetrenie živosti, dosiahnuteľnosti, spojitosti, či deadlockov. Naproti tomu Petriho siete to umožňujú. Preto mojím ďalším cieľom bolo vytvorenie prekladača z notácie BPMN do Petriho sieti. Vytvorením prekladača som vytvoril akýsi pomyselný mostík medzi grafickým a analytickým nástrojom.
Klíčová slova:Workflow systém, Prekladač, Biznis proces

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně