Feb 19, 2020   11:55 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Workflow systems to support business processes
Written by (author): Ing. Andrej Široký
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Mgr. Zuzana Ševčíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Workflow systémy na podporu business procesov
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou workflow systému a jeho implementácie v praxi. Pre tento účel som si vybral reálny business proces kolobehu reklamácie v doručovacej spoločnosti. Mojou úlohou bolo naštudovať a zdokumentovať kolobeh reklamácie a namodelovať daný proces v modelovacom nástroji. Potom nasledovala analýza nedostatkov procesu a návrhy na ich riešenie. To vyústilo do nového modelu efektívnejšieho business procesu. Tým som vytvoril optimalizované riešenie workflow systému. Modelovacie nástroje business procesov neponúkajú možnosť podrobnejšej analýzy vytvoreného modelu, ako je vyšetrenie živosti, dosiahnuteľnosti, spojitosti, či deadlockov. Naproti tomu Petriho siete to umožňujú. Preto mojím ďalším cieľom bolo vytvorenie prekladača z notácie BPMN do Petriho sieti. Vytvorením prekladača som vytvoril akýsi pomyselný mostík medzi grafickým a analytickým nástrojom.
Key words:Workflow systém, Prekladač, Biznis proces

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited