Jan 28, 2020   2:34 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Social server for synchronization of data from mobile device
Written by (author): Ing. Juraj Vanák
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Marček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sociálny server synchronizujúci dáta s mobilným zariadením
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je analýza, návrh a implementácia sociálneho servera schopného synchronizovať telefónne kontakty mobilného zariadenia a webovej aplikácie, a ďalej umožňujúceho tieto dáta zdieľať v rámci sociálnych skupín. Návrh a implementácia servera vychádza zo súčasných opensource riešení. Na synchronizáciu bol použitý štandard SyncML, vyvíjaný organizáciou Open Mobile Alliance. Pri vývoji bola použitá najnovšia verzia skriptovacieho jazyka PHP a databázového systému MySQL. Pri programovaní bol hlavný dôraz kladený najmä na používanie objektovo orientovaných techník. Na tvorbu tejto práce boli použité rôzne zdroje literatúry ako aj internetové zdroje.
Key words:sociálna sieť, synchronizácia, server

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited