Jan 29, 2020   5:17 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:E-learning for patients with long-term diseases
Written by (author): Ing. Šimon Zibura
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo urobiť návrh, implementáciu a integráciu modulu fyziky už do existujúceho e-learningového systému EDUKID. Vytvorený modul pokrýva učivo fyziky šiesteho a deviateho ročníka základnej školy. V prvej časti predkladaného dokumentu si opíšeme, čo sú LMS systémy a v akej miere môže E-learning prispieť k zlepšeniu výučbového procesu dlhodobo chorých pacientov. V ďalšej časti dokumentu špecifikujeme požiadavky kladené na modul fyziky a animácie fyzikálnych javov. Opíšeme dostupné riešenia a postup spojený s návrhom a implementáciou. Na záver si priblížime funkčnosť a integráciu modulu fyziky do systému EDUKID. Výsledkom tohto projektu je modul obsahujúci testové úlohy a demonštračné animácie učiva fyziky šiesteho a deviateho ročníka základných škôl
Key words:dlhodobo , chorých , pacientov, Elearning

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited