29. 1. 2020  18:17 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
Autor: Ing. Šimon Zibura
Pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo urobiť návrh, implementáciu a integráciu modulu fyziky už do existujúceho e-learningového systému EDUKID. Vytvorený modul pokrýva učivo fyziky šiesteho a deviateho ročníka základnej školy. V prvej časti predkladaného dokumentu si opíšeme, čo sú LMS systémy a v akej miere môže E-learning prispieť k zlepšeniu výučbového procesu dlhodobo chorých pacientov. V ďalšej časti dokumentu špecifikujeme požiadavky kladené na modul fyziky a animácie fyzikálnych javov. Opíšeme dostupné riešenia a postup spojený s návrhom a implementáciou. Na záver si priblížime funkčnosť a integráciu modulu fyziky do systému EDUKID. Výsledkom tohto projektu je modul obsahujúci testové úlohy a demonštračné animácie učiva fyziky šiesteho a deviateho ročníka základných škôl
Kľúčové slová:dlhodobo , chorých , pacientov, Elearning

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene