21. 11. 2019  23:35 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Tvorba multimediálneho výučbového systému pre detských pacientov
Autor: Ing. Miroslav Čižmár
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tvorba multimediálneho výučbového systému pre detských pacientov
Abstrakt:Predmetom tejto práce bolo urobiť návrh a implementáciu kurzov fyziky, ktoré sú rozšírením súčasného multimediálneho systému pre podporu vzdelávania na Základnej škole pri DFNsP v Bratislave. Na začiatku sa spracovali používateľské požiadavky na vyvíjaný softvér, neskôr sa urobila ich analýza, na základe ktorej sa navrhlo riešenie a zvolili sa najvhodnejšie technológie. V prostredí programu Adobe Flash sa využitím objektovo orientovaného jazyka ActionScript zrealizoval návrh celej aplikácie, ktorá využíva databázu administrátorského systému. Spolu tak tvoria dynamický e-learningový systém. Výsledkom tohto projektu sú samostatné testovacie moduly plné interaktívnych animácií, ktoré metodologicky pokrývajú učivo fyziky pre siedmy a ôsmy ročník základných škôl na Slovensku. Sú zamerané na podporu vzdelávania a otestovanie nadobudnutých vedomostí hravou a pútavou formou.
Klíčová slova:e-learning, kurz fyziky, multimediálny system

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně