Feb 19, 2020   12:39 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Creating of multimedia learning system for children patients
Written by (author): Ing. Miroslav Čižmár
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba multimediálneho výučbového systému pre detských pacientov
Summary:Predmetom tejto práce bolo urobiť návrh a implementáciu kurzov fyziky, ktoré sú rozšírením súčasného multimediálneho systému pre podporu vzdelávania na Základnej škole pri DFNsP v Bratislave. Na začiatku sa spracovali používateľské požiadavky na vyvíjaný softvér, neskôr sa urobila ich analýza, na základe ktorej sa navrhlo riešenie a zvolili sa najvhodnejšie technológie. V prostredí programu Adobe Flash sa využitím objektovo orientovaného jazyka ActionScript zrealizoval návrh celej aplikácie, ktorá využíva databázu administrátorského systému. Spolu tak tvoria dynamický e-learningový systém. Výsledkom tohto projektu sú samostatné testovacie moduly plné interaktívnych animácií, ktoré metodologicky pokrývajú učivo fyziky pre siedmy a ôsmy ročník základných škôl na Slovensku. Sú zamerané na podporu vzdelávania a otestovanie nadobudnutých vedomostí hravou a pútavou formou.
Key words:e-learning, kurz fyziky, multimediálny system

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited