Feb 28, 2020   6:09 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electronic patient record
Written by (author): Bc. Vladimír Ďurana
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronický záznam pacienta (EHR/EDR)
Summary:Táto práca sa venuje problematike elektronického zdravotníctva, a to konkrétne stomatologického a ortodontického záznamu. Súčasťou práce je návrh informačného systému, ktorý ako webová aplikácia má spĺňať, za možnosti vytvárania modulov, všetky potrebné požiadavky pre stomatologické a ortodontické ambulancie. Aplikácia je navrhnutá na platforme PHP s použitím najnovších súčasných technológií, pre jednoduchú prácu programátorov a interaktívnu funkčnosť pre používateľov.
Key words:elektronická karta pacienta , JQuery, PHP, eHealth

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited