Feb 28, 2020   6:30 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Telemedicine applications for monitoring patient blood pressure
Written by (author): Ing. Michal Mach
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Adamko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Telemedicínske aplikácie na monitorovanie tlaku pacienta
Summary:Stále napredovanie informačných technológii v oblasti medicíny, ako aj produkcia stále vyspelejších zdravotníckych zariadení, poskytuje možnosti, ako tieto zariadenia a systémy zapojiť do procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi. Cieľom práce je navrhnúť spôsob pre integráciu ambulatného systému WinAmbulancia s tlakomerom BOSO Carat Professional. Práca analyzuje štruktúru aplikácie a tlakomeru a popisuje technológie, ktoré je možné použiť k integrácii. Práca prezentuje spôsob integrácie ambulantného systému so zariadením pre meranie krvného tlaku. Výstupom práce je vytvorená desktop aplikácia pre prepojenie ambulatného systému WinAmbulancia s tlakomerom BOSO Carat Profressional na prenos nameraných hodnôt krvného tlaku a vytvorená mobilná aplikácia spolu s bluetooth modulom pre bezdrôtový prenos nameraných hodnôt.
Key words:mobilné telefóny, android, telemedicína, mHealth, krvný tlak, python

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited