12. 12. 2019  3:43 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh medicínskeho diagnostického systému
Autor: Ing. Matej Perašín
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Milan Zelina, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh medicínskeho diagnostického systému
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je analýza, návrh a implementácia systému na induktívne získavanie znalostí určený pre znalostné systémy na podporu diagnostiky vybraných druhov chorôb. Analýza je venovaná základným pojmom zo znalostného inžinierstva, znalostným, expertným systémom a algoritmom pre induktívne strojové učenie. Zaoberá sa aj problematikou diagnostiky chorôb. Pri návrhu je popísaná funkcionalita systému. Ten je implementovaný v objektovo orientovanom jazyku C# na platforme .NET. Úlohou tejto práce je najmä upraviť a vylepšiť existujúce algoritmy induktívneho strojového učenia tak, aby sa dali použiť na vytváranie diagnostických pravidiel pre vybrané druhy chorôb. Potrebné dáta by sa mali získavať z reálneho prostredia, teda od samotných pacientov, ktorí danú chorobu mali, alebo majú. Hlavnou časťou systému bude schopnosť spracovať veľké množstvo zašumených dát a z nich vytvoriť pravidlá na diagnostiku chorôb. Tento proces je známy ako induktívne strojové učenie.
Klíčová slova:induktívne strojové učenie, induktívne získavanie znalostí, diagnostika chorôb, znalostný systém, AQ algoritmus, data mining, vzácne choroby

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně