Feb 19, 2020   10:27 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Clinical decision support systems for a medical staff
Written by (author): Ing. Alexandra Andicsová
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Balogh, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Klinické diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
Summary:Tento projekt sa zaoberá návrhom a implementáciou klinického rozhodovacieho systému. Obsahuje informácie o histórií a súčasnosti takýchto systémov. Cieľom práce bolo vytváranie takého programu, ktorý sa dá rozšíriť a je určený na diagnostiku rôznych ochorení. Aplikácia vytvorená v rámci projektu je založená na modeloch a využíva klasifikačné metódy data-miningu (rozhodovacie pravidlá, rozhodovacie stromy, naivný Bayesovský klasifikátor a metódu k-najblizších susedov) na vytvorenie znalostnej bázy. Aplikácia umožňuje pridať nové choroby do systému a pracovať už s existujúcimi. Lekár musí zadať špecifikované príznaky pacienta, potom na rozhodovanie môže využívať systémom sumarizované odporúčania najpresnejčích klasifikátorov, pričom pozná na trénovacej sade dosiahnutú priemernú presnosť každého modelu.
Key words:data-mining, klasifikačné metódy, klinický diagnostický systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited