28. 1. 2020  4:05 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Autor: Ing. Branislav Bilský
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať systém pre zlepšenie a zefektívnenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientovi. Systém bude slúžiť predovšetkým pacientom s diagnostikovanou cukrovkou a ošetrujúcim lekárom. Systém zjednoduší selfmonitoring cukrovkára a celý proces jeho liečby. Ide o dve natívne aplikácie postavené na platforme Android. V pacientskej aplikácií si pacient meria sledované údaje a odosiela lekárovi. V lekárskej aplikácií si lekár môže prezerať zdravotný stav pacientov a je upozornený na zhoršený zdravotný stav a akútne príznaky pacienta. Výsledkom je zrýchlenie prenášaných údajov a zlepšenie komunikácie medzi pacientom a lekárom. V práci je popísaná problematika selfmonitoringu a postup liečby pacieta s diagnostikovanou cukrovkou. Táto práca tiež obsahuje detailný popis procesu riešenia vývoja aplikácii.
Kľúčové slová:Android aplikácia, Java, eHealth, cukrovka, selfmonitoring

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene