Apr 3, 2020   8:12 p.m. Richard
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The use of mobile device in medical practice
Written by (author): Ing. Branislav Bilský
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať systém pre zlepšenie a zefektívnenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientovi. Systém bude slúžiť predovšetkým pacientom s diagnostikovanou cukrovkou a ošetrujúcim lekárom. Systém zjednoduší selfmonitoring cukrovkára a celý proces jeho liečby. Ide o dve natívne aplikácie postavené na platforme Android. V pacientskej aplikácií si pacient meria sledované údaje a odosiela lekárovi. V lekárskej aplikácií si lekár môže prezerať zdravotný stav pacientov a je upozornený na zhoršený zdravotný stav a akútne príznaky pacienta. Výsledkom je zrýchlenie prenášaných údajov a zlepšenie komunikácie medzi pacientom a lekárom. V práci je popísaná problematika selfmonitoringu a postup liečby pacieta s diagnostikovanou cukrovkou. Táto práca tiež obsahuje detailný popis procesu riešenia vývoja aplikácii.
Key words:Android aplikácia, Java, eHealth, cukrovka, selfmonitoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited