Apr 3, 2020   8:38 p.m. Richard
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Telemedicine of ophthalmology
Written by (author): Bc. Tomáš Breuer
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:MUDr. Veronika Kurilová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Telemedicína v oftalmológii
Summary:Telemedicína je novodobým riešením problémov poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblastiach s horšou dostupnosťou od najbližšej nemocnice. Oftalmológia je oblasť lekárstva, kde sa pri diagnostike ochorení pracuje najmä so snímkami očí a očného pozadia, a preto sa využitie telemedicíny priam ponúka. Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnutie širšieho pohľadu na využitie a výhody telemedicíny v oftalmológií a navrhnutie a realizácia modelového telemedicínskeho systému. Tento systém bol navrhnutý v spolupráci s lekárskym personálom. Ide o webovú aplikáciu napísanú v programovacom jazyku Java SE 7, ktorá na ukladanie dát využíva databázu MySQL 5.
Key words:telemedicína, telemedicínsky systém, Java, MySQL, HTTP server, webová aplikácia, oftalmológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited