23. 1. 2020  10:15 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
Autor: Bc. Juraj Červienka
Pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Michal Braško
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
Abstrakt:Študijný program: Aplikovaná informatika Autor: Juraj Červienka Bakalárska práca: Klinické diagnostické systémy pre podporu rozhodovania medicínskeho personálu Vedúci bakalárskej práce: Ing. Fedor Lehocki Odovzdanie: máj 2011 Kľúčové slová: Petriho sieť, fuzzy logika, fuzzy Petriho siete, logické Petriho siete, PNEditor Bakalárska práca ponúka podrobnejší prehľad problematiky niektorých špeciálnych prípadov - modelov diagnostických systémov ako Petriho sietí. Cieľom práce je aplikovať fuzzy a logické Petriho siete do priloženého softvéru, ktorým je PNEditor vo verzii 0.51. Na začiatku práce je popísaná problematika a teoretický úvod o Petriho sieťach, ktorý je potrebný pre ich pochopenie. Ďalej je venovaná pozornosť podrobnejšiemu popisu modelov fuzzy Petriho sietí a logických Petriho sietí. Výsledkom práce sú implementované súčasti programu, ktoré boli podrobené testovaniam a spĺňajú zadefinované nároky na funkčnosť softvéru. Program ponúka modelovanie špeciálnych modelov fuzzy a logických Petriho sietí. Funkčnosť je doplnená o nastavovanie váh a hrán jednotlivých prechodov v namodelovaných Petriho sieťach. Na implementáciu bol použitý programovací jazyk Java SE 6 verzia JDK 1.6_18 a prostredie programu NetBeans IDE 6.8.
Kľúčové slová:PNEditor, logické Petriho siete, fuzzy logika, Petriho sieť, fuzzy Petriho siete

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene