Feb 19, 2020   10:53 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Clinical diagnostic decision support systems for medical staff
Written by (author): Bc. Juraj Červienka
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Michal Braško
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
Summary:Študijný program: Aplikovaná informatika Autor: Juraj Červienka Bakalárska práca: Klinické diagnostické systémy pre podporu rozhodovania medicínskeho personálu Vedúci bakalárskej práce: Ing. Fedor Lehocki Odovzdanie: máj 2011 Kľúčové slová: Petriho sieť, fuzzy logika, fuzzy Petriho siete, logické Petriho siete, PNEditor Bakalárska práca ponúka podrobnejší prehľad problematiky niektorých špeciálnych prípadov - modelov diagnostických systémov ako Petriho sietí. Cieľom práce je aplikovať fuzzy a logické Petriho siete do priloženého softvéru, ktorým je PNEditor vo verzii 0.51. Na začiatku práce je popísaná problematika a teoretický úvod o Petriho sieťach, ktorý je potrebný pre ich pochopenie. Ďalej je venovaná pozornosť podrobnejšiemu popisu modelov fuzzy Petriho sietí a logických Petriho sietí. Výsledkom práce sú implementované súčasti programu, ktoré boli podrobené testovaniam a spĺňajú zadefinované nároky na funkčnosť softvéru. Program ponúka modelovanie špeciálnych modelov fuzzy a logických Petriho sietí. Funkčnosť je doplnená o nastavovanie váh a hrán jednotlivých prechodov v namodelovaných Petriho sieťach. Na implementáciu bol použitý programovací jazyk Java SE 6 verzia JDK 1.6_18 a prostredie programu NetBeans IDE 6.8.
Key words:PNEditor, logické Petriho siete, fuzzy logika, Petriho sieť, fuzzy Petriho siete

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited