17. 11. 2019  23:42 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Systém na tvorbu interaktívnych kurzov pre potreby slovenského zdravotníctva
Autor: Ing. Boris Botto
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Systém na tvorbu interaktívnych kurzov pre potreby slovenského zdravotníctva
Abstrakt:Predmetom tejto práce bolo vyvinúť systém na tvorbu interaktívnych kurzov s intuitívnym ovládaním. Po úvodnej analýze problematiky sme sa rozhodli pre cieľovú podobu nášho riešenia, ktorou sa mal stať jednoduchý systém typu LMS obsahujúci aj zmienené mechanizmy na tvorbu kurzov. Nasledovala analýza súčasného stavu LMS systémov so zameraním sa na LMS Moodle a možné používateľské zjednodušenia. Po analýze sme prešli k vývoju samotného riešenia v programovacích jazykoch PHP a Javascript. Dôraz bol pri vývoji kladený na celkovú jednoduchosť a prehľadnosť riešenia. Výsledkom projektu je webová aplikácia nesúca názov mikro LMS, ktorá pokrýva väčšinu analyzovaných oblastí LMS.
Klíčová slova:jquery, elearning, LMS

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně