Feb 19, 2020   12:07 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Architecture of EHR
Written by (author): Ing. Andrej Cvečko
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Marček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektúra EHR
Summary:Práca vychádza z analýzy požiadaviek a analýzy súčasného stavu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako aj zdravotného personálu. Na ich základe bola navrhnutá a implementovaná časť webovej aplikácie pre stomatologické a ortodontické ambulancie. Aplikácia poskytuje riešenie pre prechod danej ambulancie na elektronickú zdravotnú kartu. Ponúka možnosti pre vytvorenie elektronickej karty pacienta, správu užívateľov aplikácie, záznam zdravotných výkonov ako aj zobrazenie grafického zubného kríža pacienta. Realizovaná je ako webová aplikácia. Údaje z databázy sú prostredníctvom web servisov sprístupnené pre ďalšie aplikácie, ktoré potrebujú využiť špecifické údaje. Údaje sú poskytnuté iba na čítanie. Práca sa okrem aplikácie pre ambulancie venuje aj analýze využitia pohybového senzoru Microsoft Kinect v medicíne. Toto zariadenie síce nie je určené pre počítačovú platformu, ale len pre hracie konzoly, no napriek tomu existujú spôsoby ako ho využiť. Následne ponúka úplne nové možnosti v oblastiach pre ktoré nebolo vôbec určené.
Key words:EHR, EDR, Kinect

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited