28. 1. 2020  6:16 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Autor: Ing. Viliam Šlezinger
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Marček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Abstrakt:Práca sa zaoberá vývojom aplikácie pre operačný systém Android a webovej aplikácie. Dané aplikácie sú navrhnuté v zmysle konceptu elektronizácie zdravotníctva (e-health) a založené na princípoch telemedicíny. Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu určenú pre medicínsky personál, ktorá by mu pomohla v zbere kvantifikovaných dát. Tieto dáta by mali byť použité na prevenciu a skorú diagnostiku rôznych typov ochorení, pričom veľký dôraz je kladený na mobilitu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Hlavnou kategóriou pacientov na ktorých bol zameraný dôraz pri vývoji, boli pacienti trpiaci chronickým obštrukčným ochorením pľúc (angl. COPD). Napriek tomu daná aplikácia je vhodná pre rôznorodú škálu onemocnení vďaka pestrej palete ponúkaných parametrov. Štruktúra práce ma dve hlavné časti. Prvou je analýza problému, ktorá poskytuje obraz o súčasnom stave v odbore elektronizácie zdravotníctva a princípoch, ktoré sa používajú pri tomto procese. V rámci tejto časti sa nachádza aj opis chronickej obštrukčnej choroby pľúc, jej epidemiologického hľadiska a metód diagnostiky. Druhá časť predkladá riešenia, ktoré zahŕňajú špecifikáciu, návrh a implementáciu mobilnej a webovej aplikácie.
Kľúčové slová:Chronická obštrukčná choroba pľúc, e-health, Android, telemedicína, diagnostika, prevencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene