Feb 28, 2020   11:00 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The use of mobile devices in medical practice
Written by (author): Ing. Viliam Šlezinger
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Marček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Summary:Práca sa zaoberá vývojom aplikácie pre operačný systém Android a webovej aplikácie. Dané aplikácie sú navrhnuté v zmysle konceptu elektronizácie zdravotníctva (e-health) a založené na princípoch telemedicíny. Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu určenú pre medicínsky personál, ktorá by mu pomohla v zbere kvantifikovaných dát. Tieto dáta by mali byť použité na prevenciu a skorú diagnostiku rôznych typov ochorení, pričom veľký dôraz je kladený na mobilitu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Hlavnou kategóriou pacientov na ktorých bol zameraný dôraz pri vývoji, boli pacienti trpiaci chronickým obštrukčným ochorením pľúc (angl. COPD). Napriek tomu daná aplikácia je vhodná pre rôznorodú škálu onemocnení vďaka pestrej palete ponúkaných parametrov. Štruktúra práce ma dve hlavné časti. Prvou je analýza problému, ktorá poskytuje obraz o súčasnom stave v odbore elektronizácie zdravotníctva a princípoch, ktoré sa používajú pri tomto procese. V rámci tejto časti sa nachádza aj opis chronickej obštrukčnej choroby pľúc, jej epidemiologického hľadiska a metód diagnostiky. Druhá časť predkladá riešenia, ktoré zahŕňajú špecifikáciu, návrh a implementáciu mobilnej a webovej aplikácie.
Key words:Chronická obštrukčná choroba pľúc, e-health, Android, telemedicína, diagnostika, prevencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited