Feb 19, 2020   10:31 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Telemedicine services for the management of selected cardiovascular disease
Written by (author): Ing. Mikuláš Freňak
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Gabriel Války, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Telemedicínske služby pre manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať systém na zefektívnenie a zároveň zlepšenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientovi. Systém bude slúžiť predovšetkým pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Systém zjednoduší selfmonitoring a celý proces jeho liečby. Ide o dve aplikácie. A to natívnu aplikáciu postavenú na platforme Android slúžiacu pacientovi a web-aplikáciu v php jazyku pre doktora. V pacientskej aplikácii si pacient meria sledované údaje a odosiela ich doktorovi. V doktorskej aplikácii si doktor môže prezerať pacientov zdravotný stav a je upozornený na zhoršenie zdravotného stavu a akútne príznaky pacienta. Výsledkom je zrýchlenie prenášania údajov a zlepšenie komunikácie medzi pacientom a doktorom. V práci je popísaná problematika selfmonitoringu vyšetrenia a postup liečby pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Táto práca tiež obsahuje detailný popis a postup procesu riešenia vývoja aplikácii.
Key words:Java, eHealth, EKG, selfmonitoring, EZKO, Android aplikácia, php, NPZ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited