Feb 19, 2020   12:10 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and implementation of EHR system
Written by (author): Bc. Lukáš Holček
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektúra a návrh EHR systému
Summary:Práca nás uvedie do problematiky elektronického zdravotníctva, konkrétne jeho časti zaoberajúcej sa návrhu a spracovania EHR záznamov. Opiera sa o analýzu súčasného stavu implementácie elektronických záznamov ako aj o analýzu potrieb zdravotníckeho personálu. Aplikácia je súbor modulov, ktoré sa budú dať nainštalovať do hlavnej aplikácie a rozšíria tak jej funkcionalitu o možnosti tlače dát na papierové formuláre, zapisovanie a prezeranie výkonov a o funkciu galérie.
Key words:eHealth, elektronická karta pacienta, výkony, moduly, elektronická ortodontická karta, tlač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited