Feb 28, 2020   7:49 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:System to support and manage the learning process long hospitalized pediatric patients
Written by (author): Ing. Lenka Tušimová
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Hambalík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém na podporu a manažment vzdelávacieho procesu dlhodobo hospitalizovaných detských pacientov
Summary:Diplomová práca je zameraná na návrh a realizáciu informačného systému na podporu výučby, ktorého hlavnými funkciami sú správa údajov o vzdelávacích moduloch, žiakoch, učiteľoch a kmeňových školách. V rámci analýzy sa práca venuje tvorbe e-learningových kurzov, autorským nástrojom a školským informačným systémom. Na základe komplexnej analýzy boli vytvorené vzdelávacie kurzy z predmetov fyzika pre šiesty a siedmy ročník základných škôl a chémia pre siedmy ročník. Úvod do danej problematiky je znázornený v kapitole Analýza riešenia a návrh riešenia spolu s implementáciou je uvedený v kapitole Opis riešenia. Hlavným výstupom práce je Hospilearn, informačný systém na podporu interaktívneho vzdelávania a manažmentu vzdelávacieho procesu dlhodobo hospitalizovaných detských pacientov. Do systému Hospilearn sú následne implementované interaktívne vzdelávacie moduly vytvorené v Adobe Flash z predmetov fyzika a chémia.
Key words:Adobe Flash, Vzdelávací modul, Interaktívne animácie , PHP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited