28. 1. 2020  13:49 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
Autor: Ing. Roland Beke
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Marák
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
Abstrakt:eHealth aplikácia je využívaná v telemedicíne. Zmyslom telemedicíny je sprostredkovanie výmeny zdravotne relevantných informácií medzi dvomi alebo viacerými fyzicky vzdialenými subjektami pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie. Cieľom práce je vytvorenie aplikácie použiteľnej v telemedicíne. Práca je rozdelená na päť kapitol. Prvá kapitola obsahuje informácie o telemedicíne. Druhá kapitola stručne opisuje chorobu diabetes mellitus. V tretej kapitole sú zahrnuté informácie o operačnom systéme iOS spolu aj s dostupnými riešeniami našej problematiky. V štvrtej kapitole je krátky úvod do vývojového prostredia Xcode. Piata kapitola je venovaná výsledku práce, aplikácií eHealth a jej funkciám. Zahŕňa výsledok našej práce, ktorou je aplikácia eHealth spracovaná na základe daných špecifikácií zadaných lekármi a pacientmi. Výsledok práce, teda aplikácia pre iOS zariadenia, spĺňa všetky zadané špecifikácie a odporúčania lekárov, ktoré boli zadané. Podarilo sa vyvinúť aplikáciu, ktorá spĺňa predpoklady pre pomoc v medicíne.
Kľúčové slová:telemedicína, iOS, Diabetes Mellitus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene