Feb 19, 2020   12:02 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Designing eHealth aplication for mobile platform
Written by (author): Ing. Roland Beke
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Marák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
Summary:eHealth aplikácia je využívaná v telemedicíne. Zmyslom telemedicíny je sprostredkovanie výmeny zdravotne relevantných informácií medzi dvomi alebo viacerými fyzicky vzdialenými subjektami pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie. Cieľom práce je vytvorenie aplikácie použiteľnej v telemedicíne. Práca je rozdelená na päť kapitol. Prvá kapitola obsahuje informácie o telemedicíne. Druhá kapitola stručne opisuje chorobu diabetes mellitus. V tretej kapitole sú zahrnuté informácie o operačnom systéme iOS spolu aj s dostupnými riešeniami našej problematiky. V štvrtej kapitole je krátky úvod do vývojového prostredia Xcode. Piata kapitola je venovaná výsledku práce, aplikácií eHealth a jej funkciám. Zahŕňa výsledok našej práce, ktorou je aplikácia eHealth spracovaná na základe daných špecifikácií zadaných lekármi a pacientmi. Výsledok práce, teda aplikácia pre iOS zariadenia, spĺňa všetky zadané špecifikácie a odporúčania lekárov, ktoré boli zadané. Podarilo sa vyvinúť aplikáciu, ktorá spĺňa predpoklady pre pomoc v medicíne.
Key words:telemedicína, iOS, Diabetes Mellitus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited