Feb 19, 2020   12:16 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Health Portal for chronic disease management
Written by (author): Ing. Ladislav Briš
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdravotný portál pre manažment chronických ochorení
Summary:Hlavný cieľ tejto bakalárskej práce je navrhnutie a implementovanie webovej aplikácie -- zdravotného portálu, ktorý umožní jednoduché, kvalitné, prehľadné a hlavne užívateľovi čo najprístupnejšie monitorovanie a vyhodnocovanie aktuálneho zdravotného stavu pacientov s chronickým ochorením diabetes. Táto bakalárska práca je členená do troch hlavných kategórií: Analýza problémovej oblasti, Opis riešenia a samotná Implementácia. Prvá časť je venovaná pochopeniu problému, analyzovaniu súčasných možností na monitorovanie zdravotného stavu diabetikov a získaniu prehľadu o technológiách dostupných k vytváraniu webových aplikácií. Časť opis riešenia je venovaná zberu a zadefinovaniu požiadaviek a nárokov pacientov a medicínskeho personálu a samotnému návrhu zdravotného portálu. Posledná spomínaná časť hovorí o následnej implementácií navrhnutého webového systému, o definovaní zvolených dostupných možností ako aj o ukážkach konkrétnych riešení vzniknutých problémov. Vytvorený zdravotný portál je značným prínosom do oblasti elektronického zdravotníctva a prispieva k zlepšeniu komunikácie pacientov a lekárov, ako aj k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Key words:diabetes, monitorovanie, telemedicína, zdravotný stav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited