19. 1. 2020  21:08 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Autor: Ing. Jakub Rehák
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:MUDr. Andrej Thurzo, MPH, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Abstrakt:V mojej práci sa zaoberám naštudovaním problematiky tvorby webových aplikácií, konkrétne zameraných na elearning v oblasti zdravotníctva. Na začiatku bolo dôležité oboznámiť sa so životným cyklom softvéru a podrobnejšie jeho jednotlivými fázami. V prvej časti prebiehala analýza doterajších riešení. Pri analýze som sa zameral na systém Lekárskej Fakulty UK, Opus Sapientiae. Bolo potrebné prejsť celý systém a zistiť jeho nedostatky. Ďalej prebiehal návrh systému, ktorý vychádzal z analýzy a zo zberu požiadavok. V práci sa nachádza zoznam požiadavok. Ďalšou časťou bol návrh používateľského rozhrania, ktorý obsahuje rôzne pohľady na systém, podrobne opísaná stromová štruktúra a rozloženie komponentov na stránke. Na základe požiadaviek boli vytvorené diagramy, z ktorých následne vychádzala implementácia systému. V časti implementácia opisujem jednotlivé nástroje a spôsoby vývoja, ktoré som využil na mojom projekte. Ďalej nasleduje fáza testovania, kde opisujem spôsob testovania, ktorý som si vybral. Opisujem prečo je testovanie dôležité a prečo ho nemožno vynechať. Výsledkom práce je podrobný návrh systému, databázy, používateľského rozhrania. Pri implementácií som dbal na to, aby bol systém jednoducho rozšíriteľný.
Kľúčové slová:cyklus softvéru, crowdsourcing, internet, ehealth, elearning

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene