Feb 19, 2020   11:16 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design eHealth services for management of diabetic patients
Written by (author): Bc. Róbert Schmidt
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Mgr. Csaba Cserba
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh eHealth služieb pre manažment diabetických pacientov
Summary:Cieľom práce je podieľať sa na vývoji aplikácie pre mobilné zariadenia v oblasti telemedicíny pod vedením Národného centra telemedicínskych služieb. Projekt má za úlohu zefektívniť a zjednodušiť lekársku starostlivosť o pacientov postihnutých chronickou chorobou diabetes mellitus. Súčasťou práce je oboznámiť sa s problematikou implementácie aplikácií pre mobilné zariadenia, vykonať analýzu požiadaviek zdravotníckeho personálu na zefektívnenie manažmentu chronicky chorých pacientov a vytvoriť natívnu mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá zhromažďuje namerané dáta z bezdrôtového glukomeru pomocou technológie Bluetooth alebo dáta zadané manuálne. Aplikácia vyhodnocuje vstupné dáta, poskytuje pacientovi prvotnú spätnú väzbu a dáta ukladá do lokálnej databázy mobilného zariadenia.
Key words:mobilné zariadenia, telemedicína, diabetes mellitus, Android

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited