Jan 28, 2020   2:02 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of aplication for monitoring physical activity
Written by (author): Ing. Erich Stark, PhD.
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Dr. rer. nat. Martin Drozda
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh aplikácie na monitorovanie fyzickej aktivity
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá využitím zdravotníckej pomôcky v oblasti telemedicíny a vytvorením Android aplikácie. Úvod práce je venovaný základným informáciám o eHealth, telemedicíne a o chronickom ochorení diabetes. Tiež je v úvode spomenutý aj vplyv fyzickej aktivity na zdravotný stav pacienta s diagnózou diabetes mellitus. Pre tieto úcely som dostal krokomer od vedúceho práce, pomocou ktorého sa zaznamenáva denná fyzická aktivita. Dáta z krokomeru sa odosielajú do cloudu iHealth a odtial je ich možné získat pomocou oAuth2 autentifikácie do mobilného zariadenia s Android systémom. V implementacnej casti, na základe prijímaných dát bola vytvorená štruktúra databázy cez SQLite. Dalšia sekcia sa venuje zobrazovaniu nameraných hodnôt v grafe pomocou AChartEngine. Posledná cast je venovaná vzhladu Android aplikácie.
Key words:ehealth, telemedicína, oauth2, ihealth, aplikácia, android, krokomer, json, sqlite, java

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited