19. 1. 2020  17:15 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh aplikácie na monitorovanie fyzickej aktivity
Autor: Ing. Erich Stark, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Dr. rer. nat. Martin Drozda
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh aplikácie na monitorovanie fyzickej aktivity
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá využitím zdravotníckej pomôcky v oblasti telemedicíny a vytvorením Android aplikácie. Úvod práce je venovaný základným informáciám o eHealth, telemedicíne a o chronickom ochorení diabetes. Tiež je v úvode spomenutý aj vplyv fyzickej aktivity na zdravotný stav pacienta s diagnózou diabetes mellitus. Pre tieto úcely som dostal krokomer od vedúceho práce, pomocou ktorého sa zaznamenáva denná fyzická aktivita. Dáta z krokomeru sa odosielajú do cloudu iHealth a odtial je ich možné získat pomocou oAuth2 autentifikácie do mobilného zariadenia s Android systémom. V implementacnej casti, na základe prijímaných dát bola vytvorená štruktúra databázy cez SQLite. Dalšia sekcia sa venuje zobrazovaniu nameraných hodnôt v grafe pomocou AChartEngine. Posledná cast je venovaná vzhladu Android aplikácie.
Kľúčové slová:ehealth, telemedicína, oauth2, ihealth, aplikácia, android, krokomer, json, sqlite, java

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene