Feb 28, 2020   11:31 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:eHealth applications for the complex management of the patient's health
Written by (author): Bc. Mark Budiak
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:eHealth aplikácie pre komplexný manažment zdravotného stavu pacienta
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať Android aplikáciu pre komplexný manažment zdravotného stavu pacienta so zameraním sa na chronické ochorenie diabetes mellitus na základe vypracovanej analýzy troch súčasných aplikácií zaoberajúcich sa podobnou problematikou. Táto aplikácia je súčasťou informačného systému Diasistent, do ktorej okrem Android aplikácie patrí aj internetová aplikácia implementovaná kolegom Ladislavom Brišom a knižnica pre komunikáciu s certifikovanými senzormi Continua alliance, implementovaná kolegom Matúšom Svitekom. Táto Android aplikácia je určená pre pacientov na zber medicínskych dát manuálnou formou alebo pomocou senzorov a ich spracovanie vo forme grafov alebo tabuliek. Pridanou hodnotou Android aplikácie je vykonanie základnej analýzy nad dátami, zber údajov pomocou senzorov a ich synchronizácia s internetovou aplikáciou. V tejto práci je popísaná analýza ochorenia diabetes mellitus a analýza dostupných aplikácií zaoberajúcimi sa podobnou problematikou. Ďalej je v práci popísaný návrh a implementácia Android aplikácie.
Key words:Diabetes mellitus, Java, Android, Continua alliance, Diasistent

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited