May 25, 2020   8:29 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 

     
Graduate          
     
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
eHealth applications for monitoring diabetic patients
Written by (author):
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:
doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
eHealth aplikácie na monitorovanie diabetických pacientov.
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie komplexného systému na monitorovanie priebehu ochorenia pacienta trpiaceho cukrovkou. Systém pozostáva z dvoch vzájomne prepojených, ale samostatných častí, mobilnej a webovej aplikácie. Systém by mal diabetikom zjednodušiť zaznamenávanie a prezentáciu údajov získaných z každodenných meraní svojho zdravotného stavu, a tým pomôcť k liečbe závažného ochorenia akým cukrovka nepochybne je.
Key words:
cukrovka, Android, sebakontrola, ehealth

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited