Feb 19, 2020   10:23 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Integration of bank services using process and service automization
Written by (author): Ing. Ľuboš Nedeliak
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Balogh, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Integrácia obchodných služieb prostredníctvom automatizácie služieb a procesov
Summary:Cieľom práce bolo zabezpečiť integráciu aplikácií pomocou webových služieb. Aplikácie majú spoločne vytvárať bankový systém včasného varovania, ktorý má predpovedať možnú neschopnosť klientov splácať banke svoje pôžičky. Integrácia si ešte pred samotnou realizáciou vyžadovala teoretické znalosti z oblasti, najmä oboznámenie sa s princípmi servisne orientovanej architektúry, spôsobmi ako ju dosiahnuť, či integračnými vzormi, ktoré poukazujú na najčastejšie používané riešenia v súčasnosti. Práca prináša komplexný pohľad na integráciu služieb a možné spôsoby ich implementácie. Podrobne opisuje vývoj a prácu s nástrojom WebSphere Message Broker, ktorý je v súčasnosti lídrom na trhu s middleware riešeniami a je používaný veľkými korporáciami po celom svete.
Key words:služba, integrácia, middleware

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited