18. 11. 2019  12:25 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie IKT v procese rehabilitácie.
Autor: Ing. Karol Pap
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie IKT v procese rehabilitácie.
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá úpravou a vylepšením existujúceho informačného systému, určeného na zber a vyhodnocovanie diagnostických údajov nameraných počas procesu rehabilitácie pacientov alebo počas tréningového procesu športovcov. Vylepšenie informačného systému zahŕňa okrem opráv existujúcich chýb, návrh a implementáciu modulu na pridávanie nových testov. Nové testy musia byť prezentovateľné podobne ako v pôvodnej aplikácií v tabuľkovej forme, ale aj vizuálne prostredníctvom grafov zobrazujúcich priebeh procesu trénovania alebo rehabilitácie. Práca vznikla v spolupráci s odbornými pracovníkmi Katedry športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Na základe informačného systému si budú môcť odborní pracovníci a používatelia samotného systému zjednodušiť analýzu výsledkov motorických schopností nameraných subjektov. Informačný systém sa skladá z dvoch samostatných webových aplikácií, v ktorých sú použité moderné technológie ako AJAX, jQuery, JSP, Groovy alebo framework Grails.
Klíčová slova:diagnostika, zber údajov, informačný systém, rehabilitácia pacientov, tréningový proces, motorické schopnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně