Feb 19, 2020   11:13 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Utilizing ICT in the rehabilitation process
Written by (author): Ing. Karol Pap
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie IKT v procese rehabilitácie.
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá úpravou a vylepšením existujúceho informačného systému, určeného na zber a vyhodnocovanie diagnostických údajov nameraných počas procesu rehabilitácie pacientov alebo počas tréningového procesu športovcov. Vylepšenie informačného systému zahŕňa okrem opráv existujúcich chýb, návrh a implementáciu modulu na pridávanie nových testov. Nové testy musia byť prezentovateľné podobne ako v pôvodnej aplikácií v tabuľkovej forme, ale aj vizuálne prostredníctvom grafov zobrazujúcich priebeh procesu trénovania alebo rehabilitácie. Práca vznikla v spolupráci s odbornými pracovníkmi Katedry športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Na základe informačného systému si budú môcť odborní pracovníci a používatelia samotného systému zjednodušiť analýzu výsledkov motorických schopností nameraných subjektov. Informačný systém sa skladá z dvoch samostatných webových aplikácií, v ktorých sú použité moderné technológie ako AJAX, jQuery, JSP, Groovy alebo framework Grails.
Key words:diagnostika, zber údajov, informačný systém, rehabilitácia pacientov, tréningový proces, motorické schopnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited