21. 10. 2020  1:32 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 

     
     Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Modely diagnostických systémov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Modely diagnostických systémov
Abstrakt:
Práca sa zaoberá formalizovaným popisom obecného, logického a fuzzy diagnostického systému. Popísaná je reprezentácia znalostí v znalostnej báze pomocou logických a fuzzy Petriho sietí. Na propagáciu znalostí bol vytvorený nový algoritmus vrátane dôkazu výslednej konvergencie diagnostického systému k stabilnému a unikátnemu odporúčaniu. Záverom práce je uvedená metóda na hodnotenie kvality diagnostických systémov. Metóda bola overená na dvoch vzorkách pacientov s poruchami činnosti štítnej žľazy.
Klíčová slova:
diagnóza, diagnostický systém, logické a fuzzy Petriho siete, modelovanie a propagácia znalostí, hodnotenie kvality , znalostná báza , štítna žľaza

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně