22. 10. 2020  11:20 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

     
Absolvent     Výučba     
Záverečná práca
     
Projekty     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Modely diagnostických systémov
Autor:
Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Pracovisko:
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Modely diagnostických systémov
Abstrakt:Práca sa zaoberá formalizovaným popisom obecného, logického a fuzzy diagnostického systému. Popísaná je reprezentácia znalostí v znalostnej báze pomocou logických a fuzzy Petriho sietí. Na propagáciu znalostí bol vytvorený nový algoritmus vrátane dôkazu výslednej konvergencie diagnostického systému k stabilnému a unikátnemu odporúčaniu. Záverom práce je uvedená metóda na hodnotenie kvality diagnostických systémov. Metóda bola overená na dvoch vzorkách pacientov s poruchami činnosti štítnej žľazy.
Kľúčové slová:
diagnóza, diagnostický systém, logické a fuzzy Petriho siete, modelovanie a propagácia znalostí, hodnotenie kvality , znalostná báza , štítna žľaza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene