26. 5. 2020  16:09 Dušan
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Identifikačné číslo: 1891
Univerzitný e-mail: gabriel.farkas [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Výučba          
     Orgány
     
Vedené práce
     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je odovzdanáDP
Autor: Bc. Barbora Botková
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Forgáč
Bezpečnostné analýzy kritickosti metódou Monte Carlo
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dušan Gaži
Stanovenie váhových faktorov vybraného ex-core detektora pre reaktory VVER-440 metódou Monte Carlo
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hausner
Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Peter Hausner
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Mgr. Katarína Kaprinayová
Stanovenie váhových funkcií a vektorov korekčných koeficientov pre ex-core detektory reaktora VVER-440
október 2021
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrian Kelemen
Bezpečnostné analýzy kritickosti metódou Monte Carlo
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Valašik
Analýza jadrových dát a ich vplyv na integrálnu parametre štiepnych sústav
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Virga
Stanovenie váhovej funkcie ex-core detektora v pásme zdroja pre VVER-440
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná