25. 9. 2020  11:35 Vladislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Identifikačné číslo: 1891
Univerzitný e-mail: gabriel.farkas [at] stuba.sk
 

     
     
     
Záverečná práca
     
     Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Botková
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Forgáč
Bezpečnostné analýzy kritickosti metódou Monte Carlo
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Gaži
Stanovenie váhových faktorov vybraného ex-core detektora pre reaktory VVER-440 metódou Monte Carlo
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hausner
Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Hausner
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Mgr. Katarína Kaprinayová
Stanovenie váhových funkcií a vektorov korekčných koeficientov pre ex-core detektory reaktora VVER-440
október 2021
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrian Kelemen
Bezpečnostné analýzy kritickosti metódou Monte Carlo
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Valašik
Analýza jadrových dát a ich vplyv na integrálnu parametre štiepnych sústav
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Virga
Stanovenie váhovej funkcie ex-core detektora v pásme zdroja pre VVER-440
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná