Oct 26, 2020   9:09 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Identification number: 1891
University e-mail: gabriel.farkas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts
     
     
Lesson
     
Final thesis
     
Publications     Bodies     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Application of Monte Carlo method in reactor physics
Written by (author): doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Department:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácia metódy Monte Carlo v reaktorovej fyzike
Summary:
V predkladanej habilitačnej práci sa zaoberám problematikou aplikácie metódy Monte Carlo a transportného systému MCNP v oblasti reaktorovo-fyzikálnych, prevádzkových a bezpečnostných analýz, so špecifickým zameraním na reaktory VVER-440/V213 jadrových blokov EMO a EBO V2 SE, a. s. Práca pozostáva z piatich kapitol, v ktorých je predstavená stručná charakteristika transportnej výpočtovej metódy a kódu, vytvoreného komplexného a univerzálneho geometrického a materiálového modelu reaktora VVER-440 v programe MCNP5, proces jeho verifikácie a validácie, ako aj aplikácie vo vybraných oblastiach. Prvou aplikačnou úlohou založenou na výpočtoch kritickosti je určenie izotermických a moderátorových teplotných koeficientov reaktivity pre prvú palivovú vsádzku aktívnej zóny 3. a 4. bloku EMO za účelom ich komplexnej verifikácie. Druhou aplikáciou vychádzajúcej z tzv. metódy "Fix Source" je stanovenie priestorovej váhovej funkcie ex-core detektorov pre reaktory VVER-440 blokov EBO V2. Vybrané úlohy vznikli na základe požiadaviek vednej disciplíny, ktoré našli svoje využitie aj v praxi SE, a. s.
Key words:
Váhová funkcia, Ex-core detektor, Aktívna zóna, MCNP kód , Metóda Monte Carlo

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited