25. 1. 2020  11:49 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Identifikačné číslo: 1891
Univerzitný e-mail: gabriel.farkas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Aplikácia metódy Monte Carlo v reaktorovej fyzike
Autor: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia metódy Monte Carlo v reaktorovej fyzike
Abstrakt:V predkladanej habilitačnej práci sa zaoberám problematikou aplikácie metódy Monte Carlo a transportného systému MCNP v oblasti reaktorovo-fyzikálnych, prevádzkových a bezpečnostných analýz, so špecifickým zameraním na reaktory VVER-440/V213 jadrových blokov EMO a EBO V2 SE, a. s. Práca pozostáva z piatich kapitol, v ktorých je predstavená stručná charakteristika transportnej výpočtovej metódy a kódu, vytvoreného komplexného a univerzálneho geometrického a materiálového modelu reaktora VVER-440 v programe MCNP5, proces jeho verifikácie a validácie, ako aj aplikácie vo vybraných oblastiach. Prvou aplikačnou úlohou založenou na výpočtoch kritickosti je určenie izotermických a moderátorových teplotných koeficientov reaktivity pre prvú palivovú vsádzku aktívnej zóny 3. a 4. bloku EMO za účelom ich komplexnej verifikácie. Druhou aplikáciou vychádzajúcej z tzv. metódy "Fix Source" je stanovenie priestorovej váhovej funkcie ex-core detektorov pre reaktory VVER-440 blokov EBO V2. Vybrané úlohy vznikli na základe požiadaviek vednej disciplíny, ktoré našli svoje využitie aj v praxi SE, a. s.
Kľúčové slová:Váhová funkcia, Ex-core detektor, Aktívna zóna, MCNP kód , Metóda Monte Carlo

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene