Oct 14, 2019   5:48 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Petro, PhD.
Identification number: 18958
University e-mail: 2001230915 [at] stuba.sk
University e-mail: marek.petro [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Methodology for selecting technologies fault resolution thermal insulation composite systems
Written by (author): Ing. Marek Petro, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Metodika výberu technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacích systémov
Summary:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá zhrnutím základných teoretických poznatkov z oblasti technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacich systémov. Na základe záverov z poznania súčasného stavu ako aj na základe požiadaviek vyplývajúcich z poznania stavebnej praxi sú stanovené ciele dizertačnej práce, základné tézy a metódy pre riešenie dizertačnej práce. Výsledkom je metodika pre výber technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacich systémov s overením a využitím v stavebnej praxi. Celkovo je dizertačná práca spracovaná v rozsahu 146 strán vrátane 35 obrázkov v texte, 11 tabuliek a 16 schém. Poznatky z uvedenej problematiky boli čerpané a spracované zo súčasnej domácej i zahraničnej literatúry, ktorá je uvedená chronologicky v závere dizertačnej práce.
Key words:poruchy zateplenia, poruchy ETICS, zatepľovací systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited