17. 1. 2020  14:25 Nataša
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Petro, PhD.
Identifikační číslo: 18958
Univerzitní e-mail: marek.petro [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce: Metodika výberu technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacích systémov
Autor: Ing. Marek Petro, PhD.
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce: Metodika výberu technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacích systémov
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá zhrnutím základných teoretických poznatkov z oblasti technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacich systémov. Na základe záverov z poznania súčasného stavu ako aj na základe požiadaviek vyplývajúcich z poznania stavebnej praxi sú stanovené ciele dizertačnej práce, základné tézy a metódy pre riešenie dizertačnej práce. Výsledkom je metodika pre výber technológie riešenia porúch kontaktných zatepľovacich systémov s overením a využitím v stavebnej praxi. Celkovo je dizertačná práca spracovaná v rozsahu 146 strán vrátane 35 obrázkov v texte, 11 tabuliek a 16 schém. Poznatky z uvedenej problematiky boli čerpané a spracované zo súčasnej domácej i zahraničnej literatúry, ktorá je uvedená chronologicky v závere dizertačnej práce.
Klíčová slova:poruchy zateplenia, poruchy ETICS, zatepľovací systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně