Sep 19, 2019   10:44 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.
Identification number: 1899
University e-mail: magdalena.kadlecikova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Gabriel Klotton
Návrh a simulácia vysielacej časti obvodov merača teploty v depozičnom reaktore
January 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kolmačka
Merač teploty v HF CVD reaktores bezdrôtovým (optickým) prenosom informácie o teplote
December 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Kolmačka
názov
August 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Kolmačka
Optimalizácia technológie syntézy nanokompozitov na báze uhlíkových nanorúrok v HF CVD reaktore
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Križanová, PhD.
Transmisná elektrónová mikroskopia uhlíkových nanorúrok a nanokompozitov
May 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Lazišťan
Kalibrácia merača teploty v HF CVD reaktore s bezdrôtovým (optickým) prenosom informácie o teplote
December 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Filip Lazišťan
Metódy detekcie, zviditeľnenia a stanovenia rozmerov nanoobjektov
February 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Filip Lazišťan
Nanotechnológie - syntéza nanokompozitov na báze uhlíkových nanorúrok
August 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Ľubomír Vančo, PhD.
Aplikácia Ramanovej spektroskopie pri vyšetrovaní materiálovej bázy historických diel výtvarného umenia
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Ľubomír Vančo, PhD.
VYBRANÉ PROBLÉMY POVRCHOVO ZOSILNENEJ RAMANOVEJ SPEKTROSKOPIE (SERS)
July 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Varga
Tvorba redakčného systému pre laboratórium Ramanovej spektroskopie
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress