Oct 28, 2020   0:03 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Identification number: 1909
 

Contacts     
     
          Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Timotej Augustinov
Analýza uskutočniteľnosti výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach
May 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Iveta Bartošová, PhD.
Nedeśtruktívne metódy výskumu materiálov pre nové generácie jadrových reaktorov.
August 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Iveta Bartošová, PhD.
Nedeštruktívne metódy výskumu materiálov pre nové generácie jadrových reaktorov
January 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Iveta Bartošová, PhD.
Použitie nedeštruktívnych techník pre výskum materiálov novej generácie jadrových reaktorov
May 2010Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Iveta Bartošová, PhD.
Výskum konštrukčných materiálov štvrtej generácie jadrových reaktorov.
May 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Slavomír Bebjak
Analýza bezpečnosti plynom chladených reaktorov 4.generácie
May 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Slavomír Bebjak
Bezpečnostné analýzy parogenerátorov VVER 440
May 2010
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomír Bebjak
Odvod tepla z palivových kaziet jadrových reaktorov v podmienkach projektových havárií so stratou chladiva.
May 2012
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Monika Bírová
Development of reinforcing device for germanium detectors and gathering system Pixie-16
May 2019
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Botková
Analyse of nuclear fuel cycles for operational optimization of NPPs
May 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Amine Bouhaddane, PhD.
Radiačné poškodenie konštrukčných materiálov jadrových zariadení
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Amine Bouhaddane, PhD.
Určovanie radiačných parametrov pri likvidácii jadrových reaktorov
August 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Amine Bouhaddane, PhD.
Výpočet indukovanej aktivity tieniacich kaziet reaktora V-230.
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Brodziansky
Predlžovanie životnosti JE
May 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Harmata
Spracovanie vyhodnotených spektier meraní PAS LT
May 2006Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Hausner
Dynamika vodíka v kontajnmente jadrových blokov počas ťažkých havárií
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Adam Jakabovič
Hodnotenie radiačného poškodenia vybraných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na posúdenie zvyškovej životnosti tlakovej nádoby reaktora VVER-440-2013
May 2022
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Jančovič, PhD.
Dynamika vodíka v kontajnmente jadrových blokov počas ťažkých havárií.
August 2017Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Richard Ježík
Analýza predností jednotlivých typov rýchlych reaktorov 4. generácie.
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Ježík
Rozloženie indukovanej aktivity na JE VVER-440
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Štúdium pokročilých materiálov jadrových reaktorov s dôrazom na využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
October 2008
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kubačka
Dynamika vodíka v kontajnmente jadrových blokov v priebehu ťažkých havárií
May 2008
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Kubačka
Dynamika vodíka v kontajnmente jadrových blokov v priebehu ťažkých havárií
May 2010
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ján Kubačka
Štúdium systému bariér na reaktoroch VVER-440
August 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Lauko
Malé modulárne reaktory
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): JUDr. Mgr. Martin Macášek
Optimalizácia legislatívych predpisov a analýza ich dopadov na vyraďovanie jadrových zariadení na Slovensku.
June 2021
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Myslík
Decommissioning of selected components of nuclear facilities
May 2018Displaying the final thesis
28.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Igor Neuhold
Sledovanie degradačných mechanizmov vybraných bezpečnostných komponentov jadrových zariadení
May 2024
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Obertáš
Nuclear Criticality Safety Analyses of the Spent Nuclear Fuel Storage Pool Using MCNP Code.
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Obertáš
Záťažové testy JE
May 2012Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Martin Oravkin
Analýza rozloženia indukovanej aktivity v reaktoroch VVER-440
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Oravkin
Stanovenie zdrojového člena neutrónov pre výpočet inventára indukovanej aktivity VVER-440/V230 kódom MCNP
May 2016
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Oravkin
Vplyvy na tepelno-fyzikálne vlastnosti palív pre jadrové zariadenia
May 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Pecko, PhD.
ALLEGRO - Plynom chladený rýchly reaktor.
May 2011
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Stanislav Pecko, PhD.
Analysis of Reactor Pressure Vessel Steels using Positron Annihilation Spectroscopy
May 2016
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Martin Petriska, PhD.
Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch
September 2013
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Pňaček
Analýza ukazovateľov bezpečnosti JE
May 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Pribišan
Sledovanie stavu palivových článkov na medzisklade vyhoreného paliva.
May 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Sabatula
Štúdium konštrukčných materiálov jadrového paliva VVER s použitím elektrón pozitrónovej anihilácie
May 2009
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Sabelová, PhD.
Bezpečnostná analýza iniciačnej udalosti „Výpadok hlavných cirkulačných čerpadiel na 1. bloku JE Mochovce“ konzervatívnym a realistickým prístupom a vyhodnotenie neurčitosti základných kriteriálnych parametrov
May 2010
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Sabelová, PhD.
Štúdium radiačnej odolnosti zliatin na báze Fe-Cr.
August 2013Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Saro
Analýza vývoja riadiacich a meracích systémov na ľahkovodných jadrových reaktoroch
May 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Matúš Saro
Optimization of PALS measurement technique for advanced microstructural analysis of SCWR candidates materials
May 2019Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Saro
Simulácie neutrónových detektorov pre bezpečnostné aplikácie v JE
May 2016
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Snida
Mapovanie rozloženia hustoty toku neutrónov v palivovej kazete VVER-440 transportným kódom MCNP-4C2
May 2008
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Snopek
Nedeštruktívne analýzy materiálov jadrových reaktorov pokročilých generácií.
May 2014
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Snopek
Non-Destructive Characterization of Materials for Future Nuclear Reactors
November 2018Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Snopek
Radiačné poškodenie konštrukčných materiálov fúznych reaktorov.
May 2011
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Matúš Stacho, PhD.
Mapovanie neutrónových a gama polí reaktorov VVER-440
February 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Stacho, PhD.
Mapovanie rozloženia hustoty toku neutrónov v tlakovej nádobe reaktora VVER-440 transportným kódom MCNP-4C2
December 2007
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Šajtlava
Monitorovanie jadrového paliva na medzisklade vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach
May 2010
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Šajtlava
Monitorovanie jadrového paliva na medzisklade vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach
May 2012
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Pavol Šeliga
Bezpečnostné analýzy parogenerátorov VVER-440
May 2008
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Šesták
Predlžovanie životnosti JE
May 2015
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.
Štúdium materiálov pre pokročilé reaktory
August 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.
Vysokoteplotné reaktory a ich využitie pri výrobe vodíka
May 2009
Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Peter Šimurka
Dimenzovanie systému odtlakovania primárneho okruhu pri ťažkej havárii
May 2013Displaying the final thesis
58.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Michal Šnírer
Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov VVER-440.
May 2022
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Šnírer
Výpočet indukovanej aktivity vybraných komponentov JE V-1 pre účely vyraďovania
May 2017
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Uhlárik
Utilisation of control demostrator TELEPERM XS
May 2018
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Vajdová
Application of Teleperm XS demonstrator for control of primary coolant model
May 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vladislav Valt
Analýza uskutočniteľnosti výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach
May 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress