28. 10. 2020  1:31 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Identifikační číslo: 1914
Univerzitní e-mail: miroslav.hagara [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty
     
     
     
Závěrečná práce
     
Publikace          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
NOVÁ METÓDA DETEKCIE HRÁN V 1-D OBRAZOCH SO ZVÝŠENOU PRESNOSŤOU
Autor:
Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:NOVÁ METÓDA DETEKCIE HRÁN V 1-D OBRAZOCH SO ZVÝŠENOU PRESNOSŤOU
Abstrakt:V tejto práci je prezentovaná nová metóda detekcie hrán so zvýšenou presnosťou pre 1-D obrazy založená na aproximácii obrazu v okolí hrany aproximačnou funkciou. V práci sú najprv opísané metódy na detekciu hrán s presnosťou jeden obrazový bod a tiež metódy na presnú lokalizáciu hrany v 1-D a 2-D obrazoch. Potom nasleduje návrh novej metódy umožňujúcej určiť pozíciu hrany so zvýšenou presnosťou. Hľadaná presná pozícia hrany je vlastne jedným z výsledných parametrov aproximačnej funkcie, ktoré sa získajú minimalizovaním účelovej funkcie. Dôležitou časťou návrhu novej metódy je odhad počiatočných hodnôt parametrov aproximačnej funkcie, ktoré sú potrebné pri iteračnej metóde hľadania minima účelovej funkcie. Navrhnutá metóda je pomocou simulácií a experimentov porovnávaná s tromi najpresnejšími a najčastejšie používanými metódami presnej lokalizácie hrany v 1-D obrazoch: s metódou založenou na momentoch obrazovej funkcie, metódou využívajúcou priestorové momenty obrazovej funkcie a metódou založenou na waveletovej transformácii obrazovej funkcie. Metódy sú porovnávané z hľadiska presnosti, kritériom presnosti je smerodajná odchýlka chyby lokalizácie hrany. Pri porovnávaní sa hlavne sleduje, ako sa mení smerodajná odchýlka chyby lokalizácie hrany so zmenou parametra rozostrenia hrany a ako je ovplyvnená počtom vzoriek použitých pri výpočte presnej pozície hrany. Ukázalo sa, že hlavnou výhodou navrhnutej metódy presnej lokalizácie hrany v porovnaní s doteraz používanými metódami je jej väčšia presnosť v prípade rozostreného obrazu.
Klíčová slova:
detekcia hrán, erf funkcia, zvýšená presnosť, rozostrený obraz

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně