18. 9. 2020  9:29 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Identifikačné číslo: 1914
Univerzitný e-mail: miroslav.hagara [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty
     
Absolvent
     
     Záverečná práca     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:NOVÁ METÓDA DETEKCIE HRÁN V 1-D OBRAZOCH SO ZVÝŠENOU PRESNOSŤOU
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
NOVÁ METÓDA DETEKCIE HRÁN V 1-D OBRAZOCH SO ZVÝŠENOU PRESNOSŤOU
Abstrakt:
V tejto práci je prezentovaná nová metóda detekcie hrán so zvýšenou presnosťou pre 1-D obrazy založená na aproximácii obrazu v okolí hrany aproximačnou funkciou. V práci sú najprv opísané metódy na detekciu hrán s presnosťou jeden obrazový bod a tiež metódy na presnú lokalizáciu hrany v 1-D a 2-D obrazoch. Potom nasleduje návrh novej metódy umožňujúcej určiť pozíciu hrany so zvýšenou presnosťou. Hľadaná presná pozícia hrany je vlastne jedným z výsledných parametrov aproximačnej funkcie, ktoré sa získajú minimalizovaním účelovej funkcie. Dôležitou časťou návrhu novej metódy je odhad počiatočných hodnôt parametrov aproximačnej funkcie, ktoré sú potrebné pri iteračnej metóde hľadania minima účelovej funkcie. Navrhnutá metóda je pomocou simulácií a experimentov porovnávaná s tromi najpresnejšími a najčastejšie používanými metódami presnej lokalizácie hrany v 1-D obrazoch: s metódou založenou na momentoch obrazovej funkcie, metódou využívajúcou priestorové momenty obrazovej funkcie a metódou založenou na waveletovej transformácii obrazovej funkcie. Metódy sú porovnávané z hľadiska presnosti, kritériom presnosti je smerodajná odchýlka chyby lokalizácie hrany. Pri porovnávaní sa hlavne sleduje, ako sa mení smerodajná odchýlka chyby lokalizácie hrany so zmenou parametra rozostrenia hrany a ako je ovplyvnená počtom vzoriek použitých pri výpočte presnej pozície hrany. Ukázalo sa, že hlavnou výhodou navrhnutej metódy presnej lokalizácie hrany v porovnaní s doteraz používanými metódami je jej väčšia presnosť v prípade rozostreného obrazu.
Kľúčové slová:
detekcia hrán, erf funkcia, zvýšená presnosť, rozostrený obraz

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene